Quang cảnh hội thảo.
Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có những định hướng phát triển mạnh loại hình du lịch này, xác định bước đi phù hợp trong từng giai đoạn, trước mặt và lâu dài; tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát một cách cơ bản, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, đầu tư, tôn tạo hệ thống các di tích tiêu biểu; xây dựng, quảng bá thương hiệu loại hình du lịch hoài niệm. Đến nay, du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” đã trở thành một thương hiệu du lịch nổi trội của tỉnh mạng lại nhiều ý nghĩa về chính trị và xã hội. 

 

Từ năm 2005-2017, tổng số vốn ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội có tác động đến phát triển du lịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đầu tư trực tiếp xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và cơ sở hạ tầng khác như giao thông, điện, nước… khoảng 700 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở kinh doanh du lịch phát triển khá nhanh với sự tham gia đầu tư của nhiều thành phần kinh tế. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 178 cơ sở lưu trú. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị là nơi duy nhất của cả nước có Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ, hằng năm đón tiếp và phục vụ hơn 8.500 lượt người…